Dla Rodziców

NABÓR 2020/21 – http://szkola-trzemietowo.pl/?page_id=4482


Rekrutacja – wnioski, zgłoszenia i deklaracje


Rekrutacja do OP i SP


Podręczniki do nauki religii

KRUS turnusy rehabilitacyjne

info e-Mocni

OP_kontynuacja11

WNIOSEK DO KL. I

WNIOSEK DO OP

Zgloszenie-do-OP

zgłoszenie do kl. I

Kryteria do kl. 0

Harmonogram kl.0

NABÓR DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2018

Kryteria do kl. I

Harmonogram do kl. I

Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS 2017

Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU Plus

Sposoby zgłaszania zdarzeń

SP Trzemiętowo – tabela świadczeń – 20.000

SP Trzemiętowo – tabela świadczeń – 14.000

SP Trzemiętowo – tabela świadczeń – 10.000

Kalendarz Roku Szkolnego

Rady Pedagogiczne i zebrania z rodzicami

Plan lekcji na rok szkolny 2017/2018

Szkolny Plan Nauczania 2017/2018

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

LISTA DZIECI KL. I

LISTA KANDYDATÓW DO KL. 0

4_wniosek_do_SP

5_Zgłoszenie_do_SP

6_Potwierdzenie_woli_SP

1_Zgłoszenie_do_OP

2_potwierdzenie _woli

3_zgody

34 17

2017 wniosek przedszkole

33 17

32 17

Uwaga Rodzice

OP_kontynuacja11-2

——————————————————

Turnusy rehabilitacyjne – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Szanowni Państwo – Uwaga na grę

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Czas trwania lekcji i przerw

Plan dowozu dzieci 2014-2015

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej

Szkolny Zestaw Podręczników 2016/2017

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie w roku szkolnym 2016/2017

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie w roku szkolnym 2016/2017

Zgłoszenie do OP

Terminy rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie na rok 2016

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie w roku szkolnym 2016/2017

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TRZEMIĘTOWIE NA ROK SZKOLNY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW

Zebrania

Wyprawka Szkolna 2015

Lista dzieci przyjętych do I klasy

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego

Szkoła Rodzica

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

W okresie ferii zimowych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie

zostaną zorganizowane dwa wyjazdy do kina do Bydgoszczy:

1. Dla starszych uczniów we wtorek 17.02.2015 r. na film „Pingwiny z Madagaskaru”.

2. Dla młodszych dzieci w środę 18.02.2015 r. na film „Dzwoneczek”.

Opiekę nad dziećmi będą sprawowali wychowawcy klas.

Zestaw podręczników
Zestaw programów

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

Prezentacja „Mamo, Tato – szkoła dla Twojego Sześciolatka”

Sześciolatek w szkole

Zgłoszenie dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Trzemiętowie na rok szkolny 2014/2015

Zgłoszenie dziecka do danej klasy Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie na rok szkolny 2014/2015

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy

Zgłoszenie dziecka do klasy

Rekrutacja do I klasy

Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie w roku szkolnym 2015/2016

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO