Bezpieczne wakacje 2020

Życząc wszystkim udanych wakacji, zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju:

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina o konieczności zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku oraz właściwej opieki w czasie wakacji:

http://pssekrakow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=293:bezpieczne-wakacje&catid=83&Itemid=212


Zalecenia dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce:

http://sp3trzebinia.pl/wp-content/uploads/2020/06/zalecenia-gis-kapieliska.pdf

Alina Mombo-Mabiala
Dyrektor Szkoły