Informacja

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni!

Minister Edukacji Narodowej do 26 czerwca br. przedłużył kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych. W rozporządzeniu MEN podany został 28 czerwca jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Data ta pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom. W praktyce jednak zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca, od soboty, 27 czerwca uczniowie rozpoczną się wakacje.

W załączeniu przekazuję regulacje prawne oraz komunikat MEN w tej sprawie.

Z poważaniem,
Alina Mombo-Mabiala