INFORMACJA PUBLICZNA

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie opublikowano na stronie bip.sicienko.pl w zakładce Finanse Gminy – Sprawozdanie finansowe.
Link: https://bip.sicienko.pl/?cid=667&bip_id=7413