Plan zajęć w ramach Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej dla szkół podstawowych – 11-15 maja