WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Informuję, że od 9 do 14 kwietnia 2020 roku we wszystkich szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.

W czwartek 9 kwietnia i w piątek 10 kwietnia 2020 roku szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych dla uczniów.

Przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia 2020 roku prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
Informacja na ten temat została opublikowana na stronie MEN:

http://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r