List do Rodziców

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

W związku z trudną sytuacją i zawieszeniem zajęć wprowadziliśmy zdalne nauczanie, czyli nauczanie na odległość z wykorzystaniem różnych komunikatorów (mail, sms, Messenger, Facebook i telekonferencje). Nauczyciele i uczniowie nawiązali już kontakt.

Organizacja pracy zdalnej w naszej szkole:

  • nauczyciele w godzinach 9.00 – 13.00 pełnią dyżury on-line i służą pomocą oraz wsparciem
  • uczniowie tak organizują swoją pracę w domu, aby owocnie współpracować z nauczycielami

Nauczyciele z zaangażowaniem przystąpili do nowej formy pracy. Chcemy, żeby nasi uczniowie czuli się bezpiecznie i mogli realizować podstawę programową w innej formie. Informacje zwrotne od uczniów pokazują ich odpowiedzialną postawę.

Prosimy Państwa o współpracę i wspólne czuwanie nad naszymi dziećmi w tym trudnym czasie.

Dyrektor Szkoły
Alina Mombo-Mabiala