„SZKOŁA PAMIĘTA”

W piątek 25 października br. uczniowie naszej szkoły włączyli się do akcji MEN pn. „Szkoła Pamięta”.

Dzieci i młodzież szkolna pod opieką wychowawców uprzątnęli groby mieszkańców Trzemiętowa trzech wyznań, pochowanych na starym cmentarzu, uczcili pamięć ułana, który poległ w Prosperowie we wrześniu 1939, położyli kwiaty i zapalili znicze oraz zmówili modlitwę. 

Dzień ten stał się również okazją do wspomnień o ludziach i wydarzeniach związanych z naszą  miejscowością.

SU