DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W piątek 11 października 2019 r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, połączony ze Ślubowaniem uczniów klasy I.

Na wstępie Pani Dyrektor, Alina Mombo-Mabiala, przywitała zaproszonych Gości: Radnych, Sołtysów i Rodziców, a także Nauczycieli, Pracowników Szkoły, i Uczniów oraz odczytała podziękowania i życzenia dla dyrekcji, pedagogów, administracji i obsługi oraz uczniów i rodziców, skierowane przez Wójta Gminy Sicienko, Pana Piotra Chudzyńskiego,  na Dzień Edukacji Narodowej. 

Następnie uczniowie klasy III „przeegzaminowali” Pierwszoklasistów w zakresie różnych umiejętności i wiadomości. Okazało się, że uczniowie klasy I nie tylko świetnie odpowiedzieli na wszystkie pytania, ale zaprezentowali też umiejętności taneczne i recytatorskie. W dalszej części Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, a Pani Dyrektor specjalnym ołówkiem pasowała ich na uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie. Uczniowie klasy I otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki od starszych kolegów i koleżanek

Następnie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji ich święta i wręczyli symboliczne różyczki. Pani Dyrektor, z kolei, nagrodziła Nagrodą Dyrektora Szkoły wyróżniających się nauczycieli: Panią Patrycję Belińską-Gąsior, Marię Modrakowską, Annę Nowakowską, Hannę Szymkowiak oraz             pracowników szkoły: Panią Dorotę Górniewską i Beatę Jasik. Jednocześnie poinformowała, iż Pani Maria Modrakowska została również nagrodzona Nagrodą Wójta Gminy Sicienko. GRATULUJEMY! W imieniu mieszkańców Trzemiętowa życzenia i kwiaty na ręce Pani Dyrektor złożył Sołtys, Pan Wojciech Rybarczyk.

Ponieważ tradycyjnie Dzień Edukacji Narodowej to święto całej Społeczności Szkolnej, tego dnia uczniowie klasy VIII wcielili się w role nauczycieli, a nauczyciele byli uczniami. Okazało się, że uczyć kogoś, wcale nie jest tak łatwo, ale wrócić do szkolnej ławy też nie.

SU