WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W piątek 27 września 2019 r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego, które poprzedziła kampania wyborcza.

W wyniku tajnego głosowania uczniów klas IV-VIII wybrano Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie: Nikola Cyrus – przewodnicząca, Zuzanna Górka – zastępca, Maciej Mazurkiewicz – zastępca i Łukasz Arkuszewski – skarbnik.

Jednocześnie również w tajnym głosowaniu uczniowie klas IV-VIII wybrali opiekuna SU – panią Patrycję Belińską-Gąsior.

SU i Opiekunce życzymy sukcesów i zapału do pracy w roku szkolnym 2019/20.

AM