DZIEŃ POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

W piątek 27 września br. obchodziliśmy w naszej szkole 80. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów.

Z tej okazji pani dyrektor Alina Mombo-Mabiala, a jednocześnie nauczyciel historii, zaprosiła uczniów klas VII-VIII na specjalną lekcję, poświęconą tym ważnym wydarzeniom. Na wstępie został odczytany list Ministra Edukacji Narodowej, pana Dariusza Piontkowskiego, dotyczący Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów oraz etosu harcerskiego.

 Następnie uczniowie mieli okazję bliżej poznać strukturę Polskiego Państwa Podziemnego i działania Szarych Szeregów oraz posłuchać zakazanych piosenek.

AM