NIEZWYKŁA LEKCJA W PLANETARIUM

W poniedziałek 9 września 2019 r. przedszkolaki i uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach w mobilnym Planetarium w ramach projektu Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wiejskiej w Trzemiętowie współfinansowanego przez Gminę Sicienko pn. „Spotkania z Nauką”.

Podczas seansu uczniowie udali się w podróż do najdalszych zakątków Kosmosu. W specjalnym namiocie w kształcie kopuły obserwowali wędrówkę po powierzchniach planet i księżyców. Jednocześnie mogli spojrzeć na Układ Słoneczny z różnych perspektyw i odległości oraz zaobserwować rozmieszczenie obiektów na niebie, co pomogło im zrozumieć otaczający nas świat.

Pokaz w mobilnym Planetarium pozwolił rozbudzić zainteresowania, uzupełnić wiedzę oraz zaspokoić ciekawość uczniów naszej szkoły.

AM