80 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

2 września 2019 r. harcerze z 19 DH „Obrońcy Przyrody” wzięli udział w gminnych obchodach 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. 

Najpierw jako poczet sztandarowy ze sztandarem szkoły pod opieka pani dyrektor Aliny Mombo-Mabiala i druhny Marzeny Łodygowskiej udali się na miejsce pamięci do Osówca, by oddać hołd pomordowanym w 1939 r. mieszkańcom naszej gminy. 

We wtorek natomiast uczniowie klasy VIII odwiedzili grób ułana Józefa Palacza w Słupowie. Tam zmówili modlitwę, złożyli wieniec i zapalili znicz.