UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W poniedziałek 2 września 2019 r. odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. Najpierw cała społeczność szkolna uczestniczyła we Mszy św., którą odprawił ks. Wiesław Skiba, proboszcz parafii w Wierzchucinku. Oprawę liturgiczną przygotowała katechetka, pani Patrycja Belińska-Gąsior wraz z uczniami klasy V i VIII.

Następnie uczestniczyliśmy w oficjalnym otwarciu roku szkolnego 2019/2020. Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego dyrektor szkoły, pani Alina Mombo-Mabiala, odczytała list Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, pana Marka Gralika na rozpoczęcie nowego roku szkolnego oraz powitała uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, przekazując najważniejsze informacje dotyczące organizacji roku szkolnego 2019/2020. 

Po części oficjalnej uczniowie wraz z rodzicami rozeszli się do sal lekcyjnych, by spotkać się z wychowawcami poszczególnych klas.

AM