ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

W środę 19 czerwca 2019 r. uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019. Najpierw cała społeczność szkolna uczestniczyła we Mszy św., której przewodniczył proboszcz parafii pw. MB Szkaplerznej w Wierzchucinku ks. Wiesław Skiba z asystą uczniów klasy 4 pod kierunkiem pani katechetki Patrycji Belińskiej-Gąsior.

Następnie odbył się uroczysty apel, podczas którego uczniowie klasy 7 pożegnali uczniów klasy 8, dając im wiele cennych rad na nową drogę życia. Natomiast absolwenci pożegnali się ze swoimi młodszymi kolegami, nauczycielami i pracownikami szkoły na wesoło, prezentując scenki z życia ucznia. Uczniów klasy 8 ciepłymi słowami pożegnała również pani Dyrektor Alina Mombo-Mabiala i wychowawca pan Andrzej Antczak.

W dalszej części absolwenci i najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa, dyplomy i nagrody. W klasie 8 najwyższą średnią osiągnęli Bruno Bereta i Jakub Torkowski, natomiast najlepiej napisał egzamin ósmoklasisty Robert Flisikowski, który został nagrodzony Nagrodą Rady Rodziców. Natomiast Nagrodę Rady Pedagogicznej otrzymała Aniela Sperkowska za wzorową postawę ucznia, harcerza i wolontariusza. Ponadto chłopcy z klasy 8 zostali wyróżnieni za szczególne osiągnięcia sportowe, zwłaszcza w unihokeju.

Najlepsi uczniowie w pozostałych klasach to:

Remigiusz Popkiewicz (kl.7), Kacper Górski i Izabela Marszałek (kl.6), Martyna Koziarska, Fabian Warszczyński, Zuzanna Popkiewicz, Damian Bobrowski i Mateusz Górski (kl.5), Natalia Musiał, Maciej Gąsior, Zuzanna Górka, Maria Radzik (kl.4), Wojciech Mikołajewski, Martyna Gąsior, Daniela Szymocha (kl.3), Wojciech Nowicki, Magdalena Marszałek (kl.2), Jakub Rosa, Magdalena Nowicka i Marlena Nietz (kl.1). Ponadto Kacper Górski otrzymał  Nagrodę Radnego Powiatu Bydgoskiego, pana Stanisława Szwajcy za wyjątkowe  sukcesy matematyczne.

Na zakończenie pani Dyrektor podziękowała rodzicom uczniów za życzliwość i bezinteresowną pomoc w działaniach na rzecz klasy i szkoły, mając na uwadze szczególnie rodziców odchodzących uczniów.

AA