Szanowni Rodzice!!!

Przypominamy, że dni 29.04, 30.04. i 02.05. 2019 r., zgodnie z decyzją Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych – wychowawczych.

Natomiast 01.05 i 03.05. 2019 r., są dniami ustawowo wolnymi od zajęć – święta narodowe.

Jednocześnie informuję, że strajk nauczycieli jest zawieszony od soboty 27.04.2019 r.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostaną wznowione z dniem 6.05.2019 r., zgodnie z obowiązującym planem.

Alina Mombo-Mabiala
Dyrektor Szkoły