Święta Wielkanocne

Alleluja, dziś śpiewamy,

Bogu cześć i chwałę dajmy.

Bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel,

Tego świata Odkupiciel.

Zdrowia, radości i powodzenia,

 To są najszczersze życzenia.

Radosnych Świąt Wielkanocnych

w imieniu Pracowników i Uczniów Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie

życzy

Alina Mombo-Mabiala

Dyrektor Szkoły