PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Drodzy Rodzice!

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas I-VII otrzymają bezpłatnie podręczniki i ćwiczenia do wszystkich przedmiotów oprócz religii.

Oto wykaz podręczników i ćwiczeń do religii obowiązujących w naszej szkole w roku 2017/2018, które należy zakupić dla dziecka uczęszczającego na lekcje religii.

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2017