OPŁATY ZA OBIADY OD 1 STYCZNIA 2017r.

Informujemy, że w związku z przeprowadzaną centralizacją rozliczeń podatku VAT w Gminie Sicienko od 1 stycznia 2017 r., ulega zmianie szkolna kasa wpłat gotówkowych oraz konto dochodów szkoły.

Od 1 stycznia 2017 r. nie będzie możliwości dokonywania wpłat gotówkowych w sekretariacie szkoły.

Opłaty za obiady szkolne i inne należności (np. wynajem sal, darowizny) dokonywane będą na odrębny rachunek:

69 8142 1046 0000 0853 2000 0001    

W celu umożliwienia skorzystania z obiadów w szkole wprowadza się bony na 10 obiadów, które uczeń będzie mógł wykorzystać w dowolnym okresie kwartału. Rodzice wcześniej płacą przelewem za bon  (10 obiadów). Bony będą wydawane w sekretariacie szkoły po okazaniu dowodu wpłaty. Wykorzystanie obiadu z bonu musi być zgłoszone na początku tygodnia i potwierdzone okazaniem bonu w dniu wydania obiadu w sekretariacie szkoły.

Rozliczenie obiadów następować będzie każdorazowo po zakończeniu kwartału.

Za niewykorzystane obiady nastąpi zwrot środków na rachunek bankowy wskazany przez rodzica. W związku z tym prosimy o podanie do sekretariatu szkoły nu merów rachunków bankowych, na które będą zwracane należności z tytułu niewykorzystanych obiadów.

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły: tel. 52 38154 86.