UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

W poniedziałek 3 września 2018 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
Najpierw społeczność szkolna wzięła udział we Mszy św., którą odprawił ks. Proboszcz Wiesław Skiba. Oprawę Mszy św. przygotowali uczniowie klasy III i IV pod kierunkiem pani katechetki, Patrycji Belińskiej-Gąsior.
Następnie uczniowie oficjalnie powitali nowy rok szkolny. W obecności sztandaru szkoły odśpiewano wszystkie zwrotki hymnu państwowego, następnie Pani Dyrektor Alina Mombo-Mabiala przywitała zebranych, odczytała fragmenty listów Ministra i Kuratora Oświaty oraz Rzecznika Praw Dziecka, a także poinformowała o najważniejszych sprawach dotyczących organizacji pracy szkoły w nowym roku szkolnym.
Po części oficjalnej uczniowie wraz z rodzicami rozeszli się do klas.

AM