UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

W czwartek 1 września 2016 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie uroczyście rozpoczęli rok szkolny 2016/2017.

Najpierw cała społeczność szkolna wzięłą udział we wspólnej Mszy Św., którą sprawował proboszcz parafii p.w. M.B. Szkaplerznej w Wierzchucinku ksiądz Wiesław Skiba.

Następnie Dyrektor Szkoły pani Alina Mombo-Mabiala serdecznie przywitała nauczycieli, uczniów i rodziców po wakacyjnej przerwie, odczytała list Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy, pana Marka Gralika oraz przedstawiła nauczycieli uczących w poszczególnych klasach oraz wychowawców. Ponadto pani Dyrektor wspomniała o 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz miejscach pamięci poległych i pomordowanych na terenie Gminy Sicienko.

Po części oficjalnej uczniowie i rodzice udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami klas.

W NOWYM ROKU SZKOLNYM NAUCZYCIELOM, UCZNIOM I RODZCOM ŻYCZĘ WSPANIAŁEJ WSPÓŁPRACY, SUKCESÓW I SATYSFEKCJI.

Alina Mombo-Mabiala

                                                                                                                   Dyrektor Szkoły