Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015

1 września 2015 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. Najpierw cała społeczność szkolna uczestniczyła we Mszy Św., którą odprawił, w intencji zgromadzonych, proboszcz parafii p.w. M.B. Szkaplerznej, ks. Wiesław Skiba.
W dalszej części Dyrektor Szkoły, pani Alina Mombo-Mabiala, serdecznie powitała uczniów, nauczycieli i rodziców. Ogłosiła rok szkolny 2015/2016 „Rokiem Otwartej Szkoły”.
Przedstawiła nauczycieli, którzy będą uczyli w naszej szkole w nowym roku szkolnym oraz wychowawców klas 0-VI. Pani Dyrektor przypomniała dzieciom o przypadającej 1 września 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej i poległych, którzy oddali życie, byśmy mogli dzisiaj w wolnym kraju rozpocząć rok szkolny. Jednocześnie poinformowała, iż wraz z Wójtem Gminy Sicienko, dyrektorami innych szkół i kierownikami instytucji działających w Sicienku, odwiedzi groby poległych i pomordowanych na terenie naszej gminy, by uczcić ich pamięć.
Następnie wychowawcy klas spotkali się w salach lekcyjnych z dziećmi i ich rodzicami. Był to dzień pełen wrażeń, szczególnie dla tych, którzy po raz pierwszy przestąpili progi naszej szkoły.