Dopalacze

Gdzie szukać pomocy?

Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi..

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

W piątek 26 czerwca b. r. odbyło się w Naszej Szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 wraz z pożegnaniem szóstoklasistów.
Najpierw cała Społeczność Szkolna wzięła udział we Mszy Św. Dziękczynnej, której przewodniczył Proboszcz Parafii p.w. MB Szkaplerznej w Wierzchucinku, ks. Wiesław Skiba.
Następnie odbyło się uroczyste pożegnanie uczniowie klasy VI oraz przekazanie sztandaru szkoły uczniom klasy V. Nie zabrakło wspomnień z łezką w oku, słów wdzięczności i zapewnień o pamięci.
W dalszej części pani Dyrektor Alina Mombo-Mabiala wręczyła najlepszej absolwentce, Roksanie Stylińskiej, Nagrodę Radnych Powiatu Bydgoskiego oraz najbardziej zaangażowanemu w życie Szkoły absolwentowi, Jędrzejowi Sperkowskiemu, Nagrodę Rady Rodziców. Jednocześnie z dumą przypomniała, iż uczniowie tejże klasy na Sprawdzianie Szóstoklasisty w 2015 r. osiągnęli najwyższy w Gminie Sicienko wynik z języka polskiego (69 %) i uplasowali się na III miejscu z wynikiem 62 % za cz. 1 Sprawdzianu. Zarówno pani Dyrektor, jak i wychowawczyni klasy VI, pani Marzena Łodygowska, żegnając swoich uczniów, życzyły im powodzenia w nowych szkołach, sentymentalnych powrotów i godnego reprezentowania Naszej Szkoły w przyszłości. Wszyscy szóstoklasiści podczas części oficjalnej otrzymali świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie i pamiątkowe dyplomy.
Następnie wychowawcy klas I-III wręczyli nagrody książkowe i dyplomy najlepszym uczniom, a wychowawcy klasy IV i V- wzorowym uczniom również świadectwa z wyróżnieniem.

Najlepsi uczniowie:
klasa I: Martyna Pisera –Błaszczyk, Damian Borowski, Martyna Koziarska,
Fabian Warszczyński;
klasa II : Kacper Górski, Zuzanna Mikołajewska, Izabela Marszałek;
klasa III : Julia Koziarska, Maciej Mazurkiewicz, Remigiusz Popkiewicz, Marta Jędrzejewska;
klasa IV: Jakub Torkowski (4,91), Robert Flisikowski (4,82);
klasa V: Marcin Giza i Mateusz Mazurkiewicz (4,81) oraz Klaudia Ramion (4,63).
Pozostali uczniowie otrzymali świadectwa w klasach. Dzieci z oddziału przedszkolnego pożegnały się z wychowawcami oraz młodszymi koleżankami i kolegami w swojej sali.
Nie zabrakło również słów podziękowań dla Rodziców i Przyjaciół Szkoły, którzy wyjątkowo angażują się w działania na rzecz naszych uczniów. Do tego wyjątkowego grona należą: p. Patrycja Belińska-Gąsior, p. Natalia Bielawska, p. Agnieszka i Ireneusz Górscy, p. Michalina Kaczmarek, p. Ewa Kopeć, p. Dorota i Mieczysław Kowalczyk, p. Halina Leszczyńska z Synami, p. Iwona i Mariusz Mazurkiewiczowie, p. Anna i Piotr Mikołajewscy, p. Jacek Modrakowski, p. Milena Nietz, p. Katarzyna i Piotr Perlińscy, p. Mariola i Mirosław Płotka, p. Anna i Grzegorz Popkiewiczowie, p. Bożena Ramion, p. Anna Remus, p. Marlena i Robert Sperkowscy, p. Roman Stalmierski, p. Judyta Warszczyńska i p. Anna Wiśniewska.

ŻYCZĘ UDANYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI UCZNIOM, NAUCZYCIELOM ORAZ PRACOWNIKOM ADMINISTRACJI I OBSŁUGI!

Alina Mombo-Mabiala

Dyrektor Szkoły

Szkolny konkurs pięknego czytania

17 czerwca 2015 r. w Naszej Szkole odbył się Konkurs Pięknego Czytania. Z każdej klasy zostało wytypowanych trzech uczestników. Każdy z nich zaprezentował fragment wybranego utworu z literatury dla dzieci i młodzieży. Uczniowie pięknie przeczytali  swoje teksty. W jury zasiadły: pani dyrektor Alina Mombo-Mabiala, pani Anna Piotrowska i pani Izabela Ostrowska.

Wyniki przedstawiają się następująco:

Klasa „0”

I miejsce – Maciej Gąsior

II miejsce – Zuzanna Górka

Klasa I

I miejsce – Fabian Warszczyński

II miejsce – Martyna Pisera-Błaszczyk

III miejsce – Damian Bobrowski

Klasa II

I miejsce – Kacper Górski

II miejsce – Zuzanna Mikołajewska

Klasa III

I miejsce – Konstancja Karkowska

II miejsce – Julia Koziarska

III miejsce – Remigiusz Popkiewicz

Klasa IV

I miejsce – Szymon Sperkowski

II miejsce – Weronika Olska

III miejsce – Aniela Sperkowska

Klasa V

I miejsce – Celia Mombo-Mabiala

II miejsce – Natalia Werra

III miejsce – Łukasz Kleissa

Klasa VI

I miejsce – Klaudia Gackowska

II miejsce – Aleksandra Kopeć

Wszystkim serdecznie gratulujemy !!!

I.O.

Pierwsza pomoc

Uczniowie klasy III, jak co roku, uczestniczyli w szkoleniu  udzielania pierwszej pomocy. Na zajęciach w dniach 11 i 12 czerwca 2015 r. dzieci  przypomniały sobie podstawowe zasady ratownictwa przedmedycznego. Najpierw  utrwalono teorię, a następnie  praktycznie ćwiczono sprawdzanie przytomności i oddechu, wzywanie pomocy, pozycję boczną oraz resuscytację krążeniowo-oddechową u osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia. Nad całością czuwała wychowawczyni  Elżbieta Bąk, która ukończyła Kurs Udzielania I Pomocy, zorganizowany przez WOŚP. Podczas ćwiczeń został wykorzystany sprzętu szkolny ofiarowany szkole przez WOŚP. Po przeprowadzeniu egzaminu uczniowie otrzymali poradnik udzielania pierwszej pomocy oraz wpis na świadectwie szkolnym i znaczek  hologramowy ,,Ratujemy i Uczymy Ratować” WOŚP.

EB