Harcerskie Życzenia

„Pokój jest w nas!” to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Już po raz dwudziesty czwarty do Polski dotarł płomień, który jest symbolem nadziei i pokoju między narodami.

Betlejemskie Światło Pokoju to symbol, którym chcemy się dzielić z każdym, bez wyjątku na język, wiek i stanowisko. Po raz dwudziesty czwarty harcerze i harcerki Związku Harcerstwa Polskiego pragną przekazać niezwykłe światło, które zostało rozpalone w Betlejem w Grocie Narodzenia Pańskiego.
Pokój jest owocem, który rodzi się w nas, ale przychodzi jako dar Ducha. Przenika nas całych, choć najbardziej odczuwamy go w naszym sercu i naszej duszy. Jego skutki są również widoczne na zewnątrz i promieniują na ludzi wokół nas. Prawdziwy pokój ducha zmienia nasze patrzenie na siebie, ludzi i świat – daje nam coraz większą wolność.
Niech to Betlejemskie Światło Pokoju napełni nas mocą pojednania, braterstwa i życzliwości. Życzą harcerze z drużyny ,, Obrońcy Przyrody ‘’ ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie wraz z druhną Marzeną Łodygowską.

Harcerskie Boże Narodzenie

Akcja Betlejemskiego Światła Pokoju ma w ZHP od lat ustalony przebieg. Każdego roku na Łysej Polanie w Tatrach polscy harcerze przejmują ogień od skautów słowackich. Następnie światło jest przenoszone na Głodówkę – do najwyżej położonej w Polsce kapliczki, gdzie jest odprawiana msza święta. Potem ogień wędruje do Krakowa, na Jasną Górę i do Warszawy, a następnie do wszystkich chorągwi i hufców. W każdym miejscu światło przekazywane jest bardzo uroczyście, w towarzystwie delegacji poszczególnych harcerskich środowisk.

17 grudnia 2014 r. drużyna ZHP „ Obrońcy Przyrody” ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie pod opieką druhny Marzeny Łodygowskiej roznosiła Betlejemskie Światło Pokoju do władz samorządowych w Sicienku, pobliskich szkół i innych instytucji publicznych. Harcerze składali wszystkim świąteczne życzenia w imieniu Związku Harcerstwa Polskiego oraz pozostawiali własnoręcznie wykonane kartki świąteczne.

19 grudnia 2014 harcerze zanieśli światło do Kościoła p.w. MB Szkaplerznej w Wierzchucinku, skąd wszyscy wierni mogli zabierać do swoich domów ogień jako symbol życia, pokoju, nadziei, prawdy, sprawiedliwości i ciepła ogniska domowego.

W Fabryce Bombek

W ramach projektu Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wiejskiej w Trzemiętowie pn. „Lekcje rzemiosła artystycznego” współfinansowanego przez Gminę Sicienko uczniowie Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie odwiedzili Fabrykę Bombek „Sopel” w Bydgoszczy. Dzieci miały okazję poznać etapy powstawania bombki, a także obejrzeć wspaniałą wystawę barwnych bombek o różnych kształtach i wielkości z ciekawymi motywami. Fabryka Bombek to wspaniały, baśniowy świat, z którym trudno się rozstać, kiedy raz się do niego zawita.

AM