Szkoła Współpracy

Nasza szkoła bierze udział projekcie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.”Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.
Jednym z podstawowych celów projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami tworzącymi społeczność szkolną. W efekcie zrealizowanych działań, w szkołach uczestniczących w projekcie, zostaną opracowane i wdrożone programy współpracy, przy czynnym zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli. Powinno to nie tylko zwiększyć aktywność wszystkich podmiotów tworzących społeczność szkolną, ale także przyczynić ię do budowania szkoły nowoczesnej, demokratycznej, będącej źródłem sukcesów i satysfakcji zarówno dla uczniów, jaki i nauczycieli.
Reprezentanci nauczycieli, rodziców i uczniów już wzięli udział w pierwszych szkoleniach w ramach projektów i zorganizowali na terenie szkoły debaty na temat stanu i barier rozwoju współpracy w szkole, w trakcie których szukali odpowiedzi na pytania dotyczące współdziałania i zaangażowania poszczególnych grup, tworzących społeczność szkolną. Podstawowe pytanie brzmi: Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie, jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w „Naszej Szkole”?
PLAKAT – Szkoła Współpracy
AM

Wiwat Maj, 3 Maj!

Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja poczet sztandarowy harcerzy z naszej szkoły wziął udział w specjalnej Mszy Św. za Ojczyznę w Kościele MB Szkaplerznej w Wierzchucinku. W szkole natomiast odbył się uroczysty apel przygotowany przez uczniów klasy IV i V pod kierunkiem pani Elżbiety Bąk, Marzeny Łodygowskiej i Izabeli Ostrowskiej. Dzieci wprowadziły zebranych w podniosły nastrój, dzięki pieśniom patriotycznym oraz tekstom o Ojczyźnie. Świąteczną atmosferę wspaniale podkreślały stroje, kotyliony i chorągiewki.

AM

Kanonizacja Jana Pawła II

W sobotę 26 kwietnia 2014 r. drużyna harcerska „Obrońcy Przyrody” wraz z Panią Dyrektor udała się do kościoła p.w. Andrzeja Boboli w Sicienku, by uczestniczyć we Mszy Św. dziękczynnej za kanonizację Jana Pawła II. Po Mszy Św. harcerze wzięli udział w uroczystym odsłonięciu i poświęceniu okolicznościowej tablicy pamiątkowej obok, której posadzono platan „Karol”.

AM

Dzień Ziemi

Dnia 29.04.2014. w naszej Szkole odbył się apel z okazji ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI. W tym roku hasło przewodnie to „Zmieniaj nawyki – nie klimat”. Nasi uczniowie z klasy IV i V wraz z nauczycielem przyrody panią Anną Piotrowską podczas apelu przypomnieli jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa przyroda i dbanie o nią. Zachęcali do segregacji odpadów, zbiórki makulatury, kupowania towarów w opakowaniach nadających się do ponownego przetworzenia, oszczędności wody i prądu. Przygotowali prezentację multimedialną – „Wszyscy spróbujmy posłuchać bicia serca drzew, pulsu ziemi, szumu wody, śpiewu ptaków…”. Na ochronę środowiska nigdy nie jest za późno. Pomyślmy, co zrobić w najbliższym otoczeniu, aby ulżyć Ziemi i zaprzyjaźnić się z nią. Po apelu z uśmiechami na ustach wzięliśmy czynny udział w sprzątaniu terenu wokół szkoły. Najmłodsi otrzymali kolorowanki „Pani Ziemi”.
Pamiętajmy! Przyroda może istnieć bez człowieka, ale człowiek bez przyrody nie!!!